صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما
       ثبت نام       مهلت ارسال مقالات
ساختار سمينار

ریاست همایش: دکتر حمید خاکشور

دبیر علمی: دکتر اکبر درخشان

رئیس کمیته اجرایی: دکتر سیامک زارعی قنواتی

کمیته اجرایی:

آقای دکتر محمدرضا صداقت

آقای دکتر علیرضا اسماعیلی

آقای دکتر مرتضی مرتضوی فرد

آقای دکتر علی دهقانی

خانم پریسا رجایی

 خانم زهرا سحابی


کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی اخبار گالری
حامیان سمینار