صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما
       ثبت نام       مهلت ارسال مقالات
newsاخبار سمینار

همکاران محترم ثبت نام تنها از طریق سامانه آموزش مداوم کل کشور به آدرس ircme.ir  صورت می گیرد. هم چنین با توجه به بسته شدن سامانه آموزش مداوم، در روز همایش ثبت نام صورت نمی گیرد. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در روز همایش، ثبت نام خود را به تعویق نیاندازید.

 


 

 


کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی اخبار گالری
حامیان سمینار